دو فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي تاريخ‌ اسلام در آينه پژوهش

اين نشريه با هدف انتشار مقالات علمي ـ تخصصي در زمينة تاريخ اسلام و تشيع، امامان شيعه، و تاريخ و تمدن اسلامي از پاييز 1381 تاكنون در 4 پيش شماره و 28 شماره در قالب فصل‌نامه منتشر مــي‌شود. صـــاحب‌امـتياز اين نــشريه مــؤسســه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره)، مديرمسئول آن حجت‌الاسلام دكتر محمدرضا جباري و سردبير آن حجت‌الاسلام‌ جواد سليماني است.

اين نشريه با هدف ايجاد فرصت براي ارائه يافته‌هاي پژوهشگران تاريخ پا به عرصه نهاد و از مباحث و پژوهش‌هاي بنيادي و نظري نيز از مقالات و بررسي‌هاي كاربردي كه با حفظ ملاك‌ها و معيارهاي علمي، به نوعي به نيازها، پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ دهد، همچنين مقالات مربوط به مطالعات جديد در زمينه سيره و تاريخ اسلام و تاريخ تشيع كه راهگشاي علاقه‌مندان باشد، استقبال مي‌كند.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمدرضا جباري

سردبير

جواد سليماني اميري

مدير اجرايي

روح الله فريس آبادي

هيئت تحريريه

محسن الويري
دانشيار تاريخ و تمدن ملل اسلام دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
يعقوب جعفري‌نيا
استاد و پژوهشگر در علوم قرآني و تاريخ اسلام
محسن رنجبر
دانشيار گروه تاريخ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
جواد سليماني اميري
دانشيار گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره
حسين عبدالمحمدي
دانشيار تاريخ اسلام جامعةالمصطفي العالمية
اصغر منتظرالقائم
دانشيار تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان
حامد منتظري‌مقدم
دانشيار گروه تاريخ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
محمدرضا هدايت‌پناه
دانشيار تاريخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدهادي يوسفي‏غروي
استاد و پژوهشگر در تاريخ اسلام و تشيع

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

tarikh@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپاچاپي

2423-4028
شاپا الكترونيك 2980-8375