سخن آغازين

سخن آغازين

مرحله اى جديد، در سالى جديد

تاريخ در آينه پژوهش، دو سال پيش با هدف فعاليت مطبوعاتى در عرصه پژوهش هاى تاريخى، و ايجاد فرصت براى ارائه يافته هاى پژوهشگران اين رشته، پا به عرصه نهاد و اكنون بيش از يك سال را پست سر گذاشته با چهار پيش شماره، و دو شماره از سال 83.

در سال 82 كه هنوز اقدامات لازم قانونى جهت فعاليت نشريه صورت نگرفته بود، چهار دفتر به شكل مجموعه مقالات انتشار يافت. و اكنون پس از اقدامات لازم در جهت رسميت نشريه، دومين شماره، تقديم صاحب نظران مى شود.

مدت كوتاهى كه از عمر نشريه گذشت، با مشكلات و نارسايى هايى كه لازمه آغاز هر كارى است، همراه بوده است، اما در عين حال در اين مدت تجربه مغتنمى نيز براى ادامه كار به دست آمد كه توشه راه است، به ويژه بذل توجه و تشويق ها و اظهارنظرهاى ارزنده گروهى از صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه و نيز ارسال مقالات ارزشمند، براى ما بسيار دلگرم كننده بود، هم چنان كه انتقادها و پيشنهادهاى تكميلى و اصلاحى، براى آينده، مغتنم و رهگشا بوده و در حد توان، اجرا خواهد شد.

مشكلات و دشوارى هاى متعدد انتشارِ منظم و آبرومند يك نشريه تخصصى، بر هيچ يك از صاحب نظران پوشيده نيست و بى شك، تا نقطه مطلوب فاصله زيادى داريم، اما به فضل خداوند، با فراهم شدن نسبى مقدمات و امكانات، و با همكارى صميمانه دوستان عزيز هيئت تحريريه، اميدواريم در آينده، توفيق بيشترى را شاهد باشيم.

اين نشريه متعلق به پژوهشگران و صاحب نظران حوزه و دانشگاه است و صفحات آن براى چاپ مقالات تحقيقى، همواره باز است، بمنّه و كرمه.

سردبير