نمايه مقالات فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش

نمايه مقالات فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش

(از آغاز پيش‏شماره‏ها تا شماره 16)

آنچه در اين بخش تقديم مى‏شود نمايه مقالات منتشر شده از آغاز به كار فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش تاكنون است كه مجموعاً با احتساب چهار پيش‏شماره به 20 شماره مى‏رسد. از آنجا كه مقالات منتشر شده به حوزه‏ها و موضوعات مختلف تاريخى مربوط مى‏شد، اين نمايه در سه قالب تهيه و عرضه شده است؛ نخست به صورت فهرست مقالات به ترتيب چاپ؛ سپس با توجه به موضوع مقالات و در نهايت به ترتيب اسامى مؤفان با چينش الفبايى. اميد آنكه اين نمايه براى دست‏يابى هرچه آسان‏تر خوانندگان و پژوهشگران ارجمند به مقالات نشريه، مفيد واقع شود.

الف) فهرست ترتيبى

پيش‏شماره 1

روابط علويان وعباسيان (از سال 11 تا 201 هجرى) / محمد اللّه‏اكبرى

نقد و بررسى گرايش ايلخانان به اسلام و تشيع / محمدرضا بارانى

نمايندگان ائمه عليهم‏السلام در ايران (از عصر امام‏صادق عليه‏السلام تا پايان غيبت صغرى) / محمدرضا جبارى

پژوهشى پيرامون باب‏هاى اهل بيت عليهم‏السلام / جواد سليمانى

هندوشاه و تجارب‏السلف / محمد دشتى

بررسى تطبيقى و مقايسه‏اى فتوح ابن اعثم با ترجمه فارسى آن / على غلامى‏دهقى

امير مؤمنان عليه‏السلام و انتقال مركز خلافت به كوفه / غلام‏حسن محرمى

شناخت كتاب «تاريخ بلعمى» نگاشته: ابو على محمد بلعمى / حامد منتظرى‏مقدم

طبرى و كتاب طرق حديث غدير / محمدهادى يوسفى غروى

پيش‏شماره 2

كتاب‏شناسى الفخرى (1) / محمد دشتى

مواضع امام على عليه‏السلام در برابر فتوحات خلفا / محسن رنجبر

قيام‏هاى ايرانيان در عصر اول عباسى / نعمت‏اللّه‏ صفرى فروشانى

نقد و ارزيابى كتاب «مطالب‏السؤل» / حسين عبدالمحمدى

مغازى موسى بن عقبه (1) / حسين مرادى‏نسب

نقد و بررسى كتاب «تاريخ صدر اسلام» / سيدرضا ميرمعينى

مشروعيت خلافت يزيد از ديدگاه اهل سنت / عبدالمجيد ناصرى

مصاحبه با استاد محمدهادى يوسفى غروى

پيش‏شماره 3

تأملى در آثار و انديشه‏هاى ابن خلدون / مهدى پيشوايى

كتاب‏شناسى الفخرى (2) / محمد دشتى

فلسفه قيام عاشورا / محسن رنجبر

نقد و ارزيابى كتاب الفصول المهمه فى معرفة الائمه / حسين عبدالمحمدى

گونه‏شناسى پرستش در حجاز عصر جاهلى / على غلامى‏دهقى

تاريخ عزادارى براى امام حسين عليه‏السلام / غلام‏حسن محرمى

مغازى موسى بن عقبه (2) / حسين مرادى‏نسب

بررسى پيمان‏هاى عصر جاهلى / حامد منتظرى‏مقدم

پيش‏شماره 4

تاريخ‏نگارى از عهد جاهلى تا دوره اسلامى / شاكر مصطفى / مهران اسماعيلى

ريشه‏هاى چالش و درگيرى ميان صفويان و عثمانيان / عباسعلى شاملى / هادى حسين‏خانى

روابط بنى‏مزيد حله با سلجوقيان و خلافت عباسى / ساسان طهماسبى

شناخت شخصيت و آثار تقى‏الدين مقريزى / على غلامى‏دهقى

مسئله آب در كربلا / اصغر فروغى

دولت سربداران / حسين مرادى‏نسب

بررسى پيمان‏هاى عصر جاهلى / حامد منتظرى‏مقدم

بررسى زندگانى و آثار احمد بن واضح يعقوبى / حامد منتظرى‏مقدم

شماره 1

معرفى و نقد سفرنامه ابن فضلان / محمدرضا بارانى

بررسى ماجراى وليعهدى يزيد / محسن رنجبر

ديپلماسى ايران در قبال عثمانى طى دوره سلطنت شاه سليمان اول / رودى متى / حسن زنديه

ضرورت بازنگرى در نقش جريان اعتزال در حكومت امير مؤنان عليه‏السلام / جواد سليمانى.

مرجئه و بنى‏اميه؛ همسازى يا ناهمسازى (1) / على غلامى‏دهقى

مشكلات تاريخ‏نگارى با تكيه بر تاريخ بيهقى / اصغر فروغى ابرى

فرهنگ مهدويت در لقب‏هاى خلفاى عباسى / فاروق عمر / غلام‏حسن محرمى

يعقوبى و نظريه هم‏شكلى مردم با حاكمان (1) / حامد منتظرى‏مقدم

شماره 2

آثار تاريخى محدثان قم / محمدرضا جبارى

قانون‏مندى جامعه و تاريخ / محمود رجبى

پژوهشى درباره تاريخ شمسى عاشورا / على زمانى

مرجئه و بنى‏اميه؛ همسازى يا ناهمسازى (2) / على غلامى‏دهقى

تعامل طبقات اجتماعى ايران عهد ساسانى با اعراب مسلمان در فتح ايران / اصغر فروغى ابرى

نقد و بررسى سقوط ساسانيان / سيداصغر محمودآبادى

يعقوبى و نظريه هم‏شكلى مردم با حاكمان (2) / حامد منتظرى‏مقدم

شماره 3

پيروزى نظريه حاكميت قريش / مهدى پيشوايى

اوضاع فرهنگى آذربايجان، اران و ارمينيه در قرون نخستين اسلامى / سيدمهدى جوادى

تاريخ قبيله ثقيف (1) / على حسن‏بيگى

مسلمانان صدر اسلام و انديشه‏هاى اسرائيلى / محمود حيدرى‏آقايى

شيوه تاريخ‏نگارى بيهقى / على غلامى‏دهقى

رشك بر امير مؤنان على عليه‏السلام / حامد منتظرى‏مقدم

نقد يك كتاب و پاسخ نقد / على حسن‏بيگى محمدرضا هدايت‏پناه

شماره 4

گزارش بلعمى از تاريخ صدر اسلام / محمد حاجى‏تقى

تاريخ قبيله ثقيف (2) / محمود حيدرى‏آقايى

تاريخ تشيع در نيشابور (1) / محمد دشتى

معرفى و بررسى «مقتل‏الحسين خوارزمى» / محسن رنجبر

مواضع سعد بن ابى‏وقاص در برابر امير مؤنان عليه‏السلام (1) / محمدمحسن طبسى

دولت عثمانى و امتيازدهى به اروپايى‏ها / على غلامى‏دهقى

درآمدى بر شناخت شكل‏گيرى و تطور صحابه‏نگارى (1) / محمدرضا هدايت‏پناه

شماره 5

غدير خم و سقيفه بنى‏ساعده / جهان‏بخش ثواقب

تدوين تاريخ اسلام نزد مسلمانان / حسن‏حسين‏زاده شانه‏چى

نقش نوبختيان در پيشبرد افكار شيعه / حسين حسينيان‏مقدم

تاريخ تشيع در نيشابور (2) / محمد دشتى

مرورى بر وضعيت مسيحيان ايران از قرن اول تا چهارم هجرى / شهربانو دلبرى

پژوهشى در اربعين حسينى عليه‏السلام / محسن رنجبر

مواضع سعد بن ابى‏وقاص در برابر امير مؤنان عليه‏السلام (2) / محمدمحسن طبسى

درآمدى بر شناخت شكل‏گيرى و تطور صحابه‏نگارى (2) / محمدرضا هدايت‏پناه

شماره 6

ارزيابى گزاره‏هاى تاريخى در تعامل با فقه و كلام / مصاحبه با استاد محمدهادى يوسفى غروى

نقد ديدگاه تاريخى يك شرق‏شناس / مهدى پيشوايى

گاه‏شمارى دوازده‏حيوانى و كاربرد آن در آثار تاريخى / سيدمهدى جوادى

تاريخ تشيع در نيشابور (3) / محمد دشتى

دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمرو شرقى خلافت / سيدمحمود سامانى

تحقيقى درباره اربعين حسينى عليه‏السلام / محمدتقى سبحانى‏نيا

قيام صاحب‏الزنج، قيام بردگان يا شورش سياه‏پوستى / مازيار كريمى‏حاجى‏خادمى

قيموميت غربى‏ها بر اقليت‏هاى دينى، عاملى در فروپاشى دولت عثمانى / حامد منتظرى‏مقدم

شماره 7

تاريخ در قرآن / گفت‏وگو با استاد يعقوب جعفرى

لشكركشى ابرهه به مكه به روايت تاريخ و قرآن / حميد آريان

خاتم سليمان نبى عليه‏السلام (افسانه يا واقعيت) / مهدى پيشوايى

عبادت‏هاى جاهلى از منظر قرآن كريم / محمدرضا جبارى

تاريخچه حجاب در اسلام / اسداللّه‏ جمشيدى

بررسى تاريخى تفسيرى حادثه افك / حسين حسينيان‏مقدم

پيوند تفسير و تاريخ / منصور داداش‏نژاد

تاريخ وجوب نمازهاى يوميه در اسلام / غلامعلى عزيزى‏كيا

شماره 8

پيوند و تعامل علم رجال با تاريخ اسلام / گفت‏وگو با استاد سيدمحمدرضا حسينى جلالى

آتش‏سوزى كتابخانه اسكندريه / فيروز آزادى

مانى و شاپور تجربه‏اى تاريخى از پلوراليزم التقاطى فتح اللّه‏ مجتبايى / غلام‏رضا برهمند

نقد تاريخى در آثار تاريخ‏نگاران مسلمان / حسن حسين‏زاده شانه‏چى

موضوعات تاريخى در آثار شيخ مفيد / قاسم خانجانى

تمركززدايى در ايران عصر صفويه / محمدحسين رحمتى

گونه‏هاى ازدواج در عصر جاهلى / حامد منتظرى‏مقدم

شماره 9

ذوالقرنين در قرآن‏كريم و عهد عتيق / نشست علمى با حضور اساتيد: يعقوب جعفرى و محمد دشتى

نقش سياسى اجتماعى بيگ، ترخان و تگين در تاريخ اسلام / سيدمهدى جوادى

عزادارى در عصر قاجار / رضا رمضان‏نرگسى

سياست‏نامه‏نويسى در ايران / مقصود رنجبر

سنت‏هاى تاريخى قرآن درباره مؤنان / صادق گلستانى

فتوحات خلفا از منظر فقهاى شيعه / محمدرضا هدايت‏پناه

تشيع خليفه الناصر لدين‏اللّه‏ / محمدطاهر يعقوبى

شماره 10

نقش شخصيت‏ها در تاريخ / محمد دشتى

آتشكده‏هاى روشن، يادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل كتاب / شهربانو دلبرى

عاشورا در آينه آمار و ارقام / محسن رنجبر

فوكو و مسئله تاريخ / داوود شاهى

ميراث تاريخ‏نگارى عصر صفوى / شعله كوئين / فرشيد نوروزى

نقد و بررسى كتاب خاطرات سياسى سرآرتور هاردينگ / سيدعباس ميرخضرى

شماره 11

سابقه و ريشه تاريخى خصومت دستگاه مسيحيت با اسلام / گفت‏وگو با استاد هادى خسروشاهى

حقوق حيوان‏ها در سيره و سخن پيامبراعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مقايسه آن با حقوق بشر در غرب / على احمدى‏خواه

نقد تاريخى ديدگاه گلدزيهر درباره آگاهى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از جاودانگى و جهان‏شمولى اسلام / مهدى پيشوايى

عرفان و عبادت در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / محمدرضا جبارى

نقد و بررسى ديدگاه‏هاى موجود درباره افشاى راز پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آيات ابتدايى سوره تحريم / سيدعلى حسينى فاطمى

نگاهى به كتاب‏هاى دلايل در سيره نبوى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / قاسم خانجانى

بازخوانى ديدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / سيدقاسم رزاقى موسوى

بررسى جايگاه عدالت اجتماعى در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / صادق گلستانى

شماره 12

سير تاريخى نفوذ اسلام در امريكا / نشست علمى با حضور استاد حاج داوود هارون (از امريكا)

هاروت و ماروت از واقعيت تا افسانه / سيدعلى حسينى فاطمى

مناسبات تشيع و تصوف در آناتولى / عادل رستمى

پژوهشى درباره طفل شيرخوار امام حسين عليه‏السلام / محسن رنجبر

روابط سياسى قطب‏شاهيان و صفويان / محمود صادقى علوى

بردگان از جاهليت تا اسلام (1) / عبدالرضا عرب‏ابوزيدآبادى

نقد كتاب سازمان وكالت و پاسخ نقد / سيدحسن فاطمى / محمدرضا جبارى

انصار و گرايش آنان به تشيع / غلام‏حسن محرمى

شماره 13

تاريخ اجتماعى شيعيان ايران وعراق / سيدجلال امام

اصول تغذيه در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / محمدرضا جبارى

جغرافياى تاريخى داستان حضرت لوط عليه‏السلام / سيدعلى حسينى فاطمى

عوامل وفاق اجتماعى ايرانيان در تاريخ معاصر / رضا رمضان‏نرگسى

كشمكش‏هاى سياسى ـ نظامى قطب‏شاهيان با حكومت‏هاى هند و مسلمانان دكن (از تأسيس حكومت قطب‏شاهيان تا سال 1000 ق) / محمود صادقى‏علوى

بردگان از جاهليت تا اسلام (2) / عبدالرضا عرب ابوزيدآبادى

معرفى و بررسى تحليلى سه اثر كهن تاريخى شيعه / على كربلايى‏پازوكى

شماره 14

بررسى شخصيت و آثار ابن قتيبه و ابوحنيفه دينورى (1) / محمدقاسم احمدى

اسرائيليات در كتاب‏هاى تفسيرى و تاريخى / يعقوب جعفرى

بازخوانى زندگى علمى و آثار حسن بن حسين بيهقى / حسن حسين‏زاده شانه‏چى

تاريخ اجتماعى شيعيان ايران و عراق در نيمه نخست قرن هشتم هجرى / مجيد رباط‏جزى

سيادت و تشيع صفويان در دوره پيش از سلطنت / عادل رستمى

سيرى در مقتل‏نويسى و تاريخ‏نگارى عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1) / محسن رنجبر

تاريخ‏نگارى از ديدگاه رابين جورج كالينگوود / مارنى هيوز وارينگ تون / غلام‏حسين نوعى

شماره 15

بررسى تطبيقى شخصيت و آثار ابن قتيبه و ابوحنيفه دينورى (2) / محمدقاسم احمدى

سفرنامه‏ها و ادبيات سفرنامه‏اى اروپاييان عصر صفوى / حميد حاجيان‏پور

سيرى در مقتل‏نويسى و تاريخ‏نگارى عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (2) / محسن رنجبر

قانون‏مندى تاريخ از منظر عقل و دين (1) / جواد سليمانى

امام على عليه‏السلام و احتجاج به حديث غدير / محمدانور فياضى

عدالتخانه؛ از نهضت دينى به سوى نظام سياسى / ذبيح‏اللّه‏ نعيميان

بازخوانى زمان و علت بيعت امام على عليه‏السلام با ابوبكر / محمدجواد ياورى

شماره 16

بررسى تعداد جمعيت حاضر در غدير / سيدجلال امام

اوضاع سياسى ايران در دوره شاه طهماسب صفوى / حميد حاجيان‏پور

تاريخ اجتماعى شيعيان ايران در نيمه نخست قرن نهم هجرى / سيدعلى حسين‏پور

سيرى در مقتل‏نويسى و تاريخ‏نگارى عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (3) / محسن رنجبر

قانون‏مندى تاريخ از منظر عقل و دين (2) / جواد سليمانى

نقدى بر يك كتاب / حسن يوسفيان

ب) فهرست موضوعى

1. علم تاريخ و تاريخ‏نگارى

تاريخ‏نگارى از عهد جاهلى تا دوره اسلامى / شاكر مصطفى / مهران اسماعيلى؛ پيش‏شماره 4.

مشكلات تاريخ‏نگارى با تكيه بر تاريخ بيهقى / اصغر فروغى‏ابرى؛ شماره 1.

شيوه تاريخ‏نگارى بيهقى / على غلامى‏دهقى؛ شماره 3.

درآمدى بر شناخت شكل‏گيرى و تطور صحابه‏نگارى (1 و 2) / محمدرضا هدايت‏پناه؛ شماره 4.

تدوين تاريخ اسلام نزد مسلمانان / حسن حسين‏زاده شانه‏چى؛ شماره 5.

ارزيابى گزاره‏هاى تاريخى در تعامل با فقه و كلام / مصاحبه با استاد محمدهادى يوسفى غروى؛ شماره 6.

نقد تاريخى در آثار تاريخ‏نگاران مسلمان / حسن حسين‏زاده شانه‏چى؛ شماره 8.

سياست‏نامه‏نويسى در ايران / مقصود رنجبر؛ شماره 9.

ميراث تاريخ‏نگارى عصر صفوى؛ شعله كوئين / فرشيد نوروزى، شماره 10.

نگاهى به كتاب‏هاى دلايل در سيره نبوى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / قاسم خانجانى؛ شماره 11.

تاريخ‏نگارى از ديدگاه رابين جورج كالينگوود؛ مارنى هيوز وارينگ تون / غلام‏حسين نوعى؛ شماره 14.

سيادت و تشيع صفويان در دوره پيش از سلطنت / عادل رستمى، شماره 14.

اسرائيليات در كتاب‏هاى تفسيرى و تاريخى / يعقوب جعفرى؛ شماره 14.

سيرى در مقتل‏نويسى و تاريخ‏نگارى عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1، 2 و 3) / محسن رنجبر؛ شماره 14، 15 و 16.

سفرنامه‏ها و ادبيات سفرنامه‏اى اروپاييان عصر صفوى / حميد حاجيان‏پور؛ شماره 15.

2. تاريخ و علوم مرتبط

ارزيابى گزاره‏هاى تاريخى در تعامل با فقه و كلام / مصاحبه با استاد محمدهادى يوسفى غروى؛ شماره 6.

گاه‏شمارى دوازده‏حيوانى و كاربرد آن در آثار تاريخى / سيدمهدى جوادى؛ شماره 6.

پيوند و تعامل علم رجال با تاريخ اسلام / گفت‏وگو با استاد سيدمحمدرضا حسينى جلالى؛ شماره 8.

3. قرآن و تاريخ

تاريخ در قرآن / گفت‏وگو با استاد يعقوب جعفرى؛ شماره 7.

لشكركشى ابرهه به مكه به روايت تاريخ و قرآن / حميد آريان؛ شماره 7.

عبادت‏هاى جاهلى از منظر قرآن كريم / محمدرضا جبارى؛ شماره 7.

تاريخچه حجاب در اسلام / اسداللّه‏ جمشيدى؛ شماره 7.

بررسى تاريخى ـ تفسيرى حادثه افك / حسين حسينيان‏مقدم؛ شماره 7.

پيوند تفسير و تاريخ / منصور داداش‏نژاد؛ شماره 7.

تاريخ وجوب نمازهاى يوميه در اسلام / غلامعلى عزيزى‏كيا؛ شماره 7.

ذوالقرنين در قرآن‏كريم و عهد عتيق / نشست علمى با حضور اساتيد: يعقوب جعفرى و محمد دشتى؛ شماره 9.

سنت‏هاى تاريخى قرآن درباره مؤنان / صادق گلستانى؛ شماره 9.

نقد و بررسى ديدگاه‏هاى موجود درباره افشاى راز پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آيات ابتدايى سوره تحريم / سيدعلى حسينى فاطمى؛ شماره 11.

هاروت و ماروت از واقعيت تا افسانه / سيدعلى حسينى فاطمى؛ شماره 12.

جغرافياى تاريخى داستان حضرت لوط عليه‏السلام / سيدعلى حسينى فاطمى؛ شماره 13.

اسرائيليات در كتاب‏هاى تفسيرى و تاريخى / يعقوب جعفرى؛ شماره 14.

4. تاريخ انبيا و امت‏هاى پيشين

خاتم سليمان نبى عليه‏السلام (افسانه يا واقعيت) / مهدى پيشوايى؛ شماره 7.

ذوالقرنين در قرآن‏كريم و عهد عتيق / نشست علمى با حضور اساتيد: يعقوب جعفرى و محمد دشتى؛ شماره 9.

هاروت و ماروت از واقعيت تا افسانه / سيدعلى حسينى فاطمى؛ شماره 12.

جغرافياى تاريخى داستان حضرت لوط عليه‏السلام / سيدعلى حسينى فاطمى؛ شماره 13.

5. فلسفه تاريخ

قانون‏مندى جامعه و تاريخ / محمود رجبى؛ شماره 2.

سنت‏هاى تاريخى قرآن درباره مؤنان / صادق گلستانى؛ شماره 9.

فوكو و مسئله تاريخ / داوود شاهى؛ شماره 10.

قانون‏مندى تاريخ از منظر عقل و دين (1 و 2) / جواد سليمانى؛ شماره 15 و 16.

6. تاريخ اديان

مانى و شاپور، تجربه‏اى تاريخى از پلوراليزم التقاطى فتح‏اللّه‏ مجتبايى / غلام‏رضا برهمند؛ شماره 8.

سابقه و ريشه تاريخى خصومت دستگاه مسيحيت با اسلام / گفت‏وگو با استاد هادى خسروشاهى؛ شماره 11.

7. تاريخ عصر جاهلى

گونه‏شناسى پرستش در حجاز عصر جاهلى / على غلامى‏دهقى؛ پيش‏شماره 3.

بررسى پيمان‏هاى عصر جاهلى / حامد منتظرى‏مقدم؛ پيش‏شماره 3.

تاريخ‏نگارى از عهد جاهلى تا دوره اسلامى / شاكر مصطفى / مهران اسماعيلى؛ پيش‏شماره 4.

بررسى پيمان‏هاى عصر جاهلى / حامد منتظرى‏مقدم؛ پيش‏شماره 4.

لشكركشى ابرهه به مكه به روايت تاريخ و قرآن / حميد آريان؛ شماره 7.

عبادت‏هاى جاهلى از منظر قرآن كريم / محمدرضا جبارى؛ شماره 7.

گونه‏هاى ازدواج در عصر جاهلى / حامد منتظرى‏مقدم؛ شماره 8.

بردگان از جاهليت تا اسلام (1 و 2) / عبدالرضا عرب‏ابوزيدآبادى؛ شماره 12 و 13.

8. تاريخ اسلام

روابط علويان و عباسيان (از سال 11 تا 201 هجرى) / محمد اللّه‏اكبرى؛ پيش‏شماره 1.

مشروعيت خلافت يزيد از ديدگاه اهل سنت / عبدالمجيد ناصرى؛ پيش‏شماره 2.

قيام‏هاى ايرانيان در عصر اول عباسى / نعمت‏اللّه‏ صفرى فروشانى؛ پيش‏شماره 2.

بررسى ماجراى وليعهدى يزيد / محسن رنجبر؛ شماره 1.

فرهنگ مهدويت در لقب‏هاى خلفاى عباسى؛ فاروق عمر / غلام‏حسن محرمى؛ شماره 1.

تعامل طبقات اجتماعى ايران عهد ساسانى با اعراب مسلمان در فتح ايران / على‏اصغر فروغى ابرى؛ شماره 2.

پيروزى نظريه حاكميت قريش / مهدى پيشوايى؛ شماره 3.

اوضاع فرهنگى آذربايجان، اران و ارمينيه در قرون نخستين اسلامى / سيدمهدى جوادى؛ شماره3.

مسلمانان صدر اسلام و انديشه‏هاى اسرائيلى، محمود حيدرى‏آقايى؛ شماره 3.

تاريخ قبيله ثقيف (1) / محمود حيدرى‏آقايى؛ شماره 3.

تاريخ قبيله ثقيف (2) / محمود حيدرى‏آقايى؛ شماره4.

غدير خم و سقيفه بنى‏ساعده / جهان‏بخش ثواقب؛ شماره 5.

دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمرو شرقى خلافت / سيدمحمود سامانى؛ شماره 6.

قيام صاحب‏الزنج، قيام بردگان يا شورش سياه‏پوستى / مازيار كريمى‏حاجى‏خادمى؛ شماره 6.

آتش‏سوزى كتابخانه اسكندريه / فيروز آزادى؛ شماره 8.

نقش سياسى اجتماعى بيگ، ترخان و تگين در تاريخ اسلام / سيدمهدى جوادى؛ شماره 9.

فتوحات خلفا از منظر فقهاى شيعه / محمدرضا هدايت‏پناه؛ شماره 9.

آتشكده‏هاى روشن، يادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل كتاب / شهربانو دلبرى؛ شماره 10.

نقد و بررسى ديدگاه‏هاى موجود درباره افشاى راز پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آيات ابتدايى سوره تحريم / سيدعلى حسينى فاطمى؛ شماره 11.

انصار و گرايش آنان به تشيع / غلام‏حسن محرمى؛ شماره 12.

9. تاريخ و سيره معصومان عليهم‏السلام

نمايندگان ائمه عليهم‏السلام در ايران (از عصر امام صادق عليه‏السلام تا پايان غيبت صغرى) / محمدرضا جبارى؛ پيش‏شماره 1.

پژوهشى پيرامون باب‏هاى اهل بيت عليهم‏السلام / جواد سليمانى؛ پيش‏شماره 1.

امير مؤنان عليه‏السلام و انتقال مركز خلافت به كوفه / غلام‏حسن محرمى؛ پيش‏شماره 1.

مواضع امام على عليه‏السلام در برابر فتوحات خلفا / محسن رنجبر؛ پيش‏شماره 2.

فلسفه قيام عاشورا / محسن رنجبر؛ پيش‏شماره 3.

تاريخ عزادارى براى امام حسين عليه‏السلام / غلام‏حسن محرمى؛ پيش‏شماره 3.

مسئله آب در كربلا / اصغر فروغى؛ پيش‏شماره 4.

ضرورت بازنگرى در نقش جريان اعتزال در حكومت امير مؤنان عليه‏السلام / جواد سليمانى؛ شماره 1.

پژوهشى درباره تاريخ شمسى عاشورا / على زمانى؛ شماره 2.

رشك بر اميرمؤنان على عليه‏السلام / حامد منتظرى‏مقدم؛ شماره 3.

معرفى و بررسى «مقتل‏الحسين عليه‏السلام» / محسن رنجبر؛ شماره 4.

مواضع سعدبن ابى‏وقاص در برابر امير مؤنان عليه‏السلام (1 و 2) / محمدمحسن طبسى؛ شماره 4 و 5.

پژوهشى در اربعين حسينى عليه‏السلام / محسن رنجبر؛ شماره 5.

تحقيقى درباره اربعين حسينى عليه‏السلام / محمدتقى سبحانى‏نيا؛ شماره 6.

عاشورا در آينه آمار و ارقام / محسن رنجبر؛ شماره 10.

بررسى جايگاه عدالت اجتماعى در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / صادق گلستانى؛ شماره 11.

حقوق حيوان‏ها در سيره و سخن پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مقايسه آن با حقوق بشر در غرب / على احمدى‏خواه؛ شماره 11.

عرفان و عبادت در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / محمدرضا جبارى، شماره 11.

پژوهشى درباره طفل شيرخوار امام حسين عليه‏السلام / محسن رنجبر؛ شماره 11.

اصول تغذيه در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / محمدرضا جبارى؛ شماره 13.

امام على عليه‏السلام و احتجاج به حديث غدير / محمدانور فياضى؛ شماره 15.

بازخوانى زمان و علت بيعت امام على عليه‏السلام با ابوبكر / محمدجواد ياورى؛ شماره 15.

سيرى در مقتل‏نويسى و تاريخ‏نگارى عاشور از آغاز تا عصر حاضر (1، 2 و 3) / محسن رنجبر؛ شماره 14، 15 و 16.

بررسى تعداد جمعيت حاضر در غدير / سيدجلال امام؛ شماره 16.

10. تاريخ تشيع

نقد و بررسى گرايش ايلخانان به اسلام و تشيع / محمدرضا بارانى؛ پيش‏شماره 1.

تاريخ عزادارى براى امام حسين عليه‏السلام / غلام‏حسن محرمى؛ پيش‏شماره 3.

تاريخ تشيع در نيشابور (1، 2 و 3)، محمد دشتى؛ شماره 4، 5 و 6.

نقش نوبختيان در پيشبرد افكار شيعه / حسين حسينيان‏مقدم؛ شماره 5.

تشيع خليفه الناصر لدين‏اللّه‏ / محمدطاهر يعقوبى؛ شماره 9.

مناسبات تشيع و تصوف در آناتولى / عادل رستمى؛ شماره 12.

انصار و گرايش آنان به تشيع / غلام‏حسن محرمى؛ شماره 12.

تاريخ اجتماعى شيعيان ايران و عراق / سيدجلال امام؛ شماره 13.

تاريخ اجتماعى شيعيان ايران و عراق در نيمه نخست قرن هشتم هجرى / مجيد رباط‏جزى؛ شماره 14.

سيادت و تشيع صفويان در دوره پيش از سلطنت / عادل رستمى؛ شماره 14.

تاريخ اجتماعى شيعيان ايران در نيمه نخست قرن نهم هجرى / سيدعلى حسين‏پور؛ شماره 16.

11. دولت‏هاى اسلامى و شيعى

ريشه‏هاى چالش و درگيرى ميان صفويان و عثمانيان / عباسعلى شاملى / هادى حسين‏خانى؛ پيش‏شماره 4.

دولت سربداران / حسين مرادى‏نسب؛ پيش‏شماره 4.

روابط بنى‏مزيد حلّه با سلجوقيان و خلافت عباسى / ساسان طهماسبى؛ پيش‏شماره 4.

فرهنگ مهدويت در لقب‏هاى خلفاى عباسى / فاروق عمر / غلام‏حسن محرمى؛ شماره 1.

ديپلماسى ايران در قبال عثمانى طى دوره سلطنت شاه سليمان اول / رودى متى / حسن زنديه؛ شماره 1.

دولت عثمانى و امتيازدهى به اروپايى‏ها / على غلامى‏دهقى، شماره 4.

دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمرو شرقى خلافت / سيد محمود سامانى؛ شماره 6.

«قيموميت غربى‏ها بر اقليت‏هاى دينى» عاملى در فروپاشى دولت عثمانى / قيس جواد العزاوى / حامد منتظرى‏مقدم؛ شماره 6.

تمركززدايى در ايران عصر صفوى / محمدحسين رحمتى؛ شماره 8.

روابط سياسى قطب‏شاهيان و صفويان / محمود صادقى علوى، شماره 12.

كشمكش‏هاى سياسى ـ نظامى قطب‏شاهيان با حكومت‏هاى هند و مسلمانان دكن (از تأسيس حكومت قطب‏شاهيان تا سال 1000 ق) / محمود صادقى علوى؛ شماره 13.

سيادت و تشيع صفويان در دوره پيش از سلطنت / عادل رستمى؛ شماره 14.

اوضاع سياسى ايران در دوره شاه طهماسب صفوى / حميد حاجيان‏پور؛ شماره 16.

12. ايران پيش از اسلام

نقد و بررسى سقوط ساسانيان / سيداصغر محمودآبادى؛ شماره 2.

تعامل طبقات اجتماعى ايران عهد ساسانى با اعراب مسلمان در فتح ايران / على‏اصغر فروغى ابرى؛ شماره 2.

مانى و شاپور، تجربه‏اى تاريخى از پلوراليزم التقاطى / غلام‏رضا برهمند؛ شماره 8.

13. تاريخ ايران پس از اسلام

ديپلماسى ايران در قبال عثمانى طى دوره سلطنت شاه سليمان اول / رودى متى / حسن زنديه؛ شماره 1.

مرورى بر وضعيت مسيحيان ايران از قرن اول تا چهارم هجرى / شهربانو دلبرى؛ شماره 5.

14. تاريخ معاصر

نقش سياسى اجتماعى بيگ، ترخان و تگين در تاريخ اسلام / سيدمهدى جوادى؛ شماره 9.

عزادارى در عصر قاجار / رضا رمضان‏نرگسى؛ شماره 9.

نقد و بررسى كتاب خاطرات سياسى سرآرتور هاردينگ / سيدعباس ميرخضرى؛ شماره 10.

عوامل وفاق اجتماعى ايرانيان در تاريخ معاصر / رضا رمضان‏نرگسى؛ شماره 13.

عدالتخانه؛ از نهضت دينى به سوى نظام سياسى / ذبيح‏اللّه‏ نعيميان؛ شماره 15.

15. سرزمين‏هاى اسلامى

اوضاع فرهنگى آذربايجان، ارّان و ارمينيه در قرون نخستين اسلامى / سيدمهدى جوادى؛ شماره 3.

تاريخ تشيع در نيشابور (1، 2و 3) / محمد دشتى؛ شماره‏هاى 4، 5 و 6.

16. فرق اسلامى

مرجئه و بنى‏اميه؛ همسازى يا ناهمسازى (1 و 2) / على غلامى‏دهقى؛ شماره 1 و 2.

17. چهره‏ها و شخصيت‏ها

مواضع سعد بن ابى‏وقاص در برابر امير مؤمنان عليه‏السلام (1 و 2) / محمدمحسن طبسى؛ شماره 4 و 5.

نقش شخصيت‏ها در تاريخ / محمد دشتى؛ شماره 10.

18. شرق‏شناسى

نقد ديدگاه تاريخى يك شرق‏شناس / مهدى پيشوايى؛ شماره 6.

نقد تاريخى ديدگاه گلدزيهر درباره آگاهى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از جاودانگى و جهان‏شمولى اسلام / مهدى پيشوايى؛ شماره 11.

بازخوانى ديدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / سيدقاسم رزاقى موسوى؛ شماره 11.

19. نشست علمى

مصاحبه با استاد محمدهادى يوسفى غروى (درباره دو كتاب موسوعة التاريخ الاسلامى و وقعة الطف)؛ پيش‏شماره 2.

ارزيابى گزاره‏هاى تاريخى در تعامل با فقه و كلام؛ مصاحبه با استاد محمدهادى يوسفى غروى؛ شماره 6.

ذوالقرنين در قرآن‏كريم و عهد عتيق / نشست علمى با حضور اساتيد: يعقوب جعفرى و محمد دشتى؛ شماره 9.

سابقه و ريشه تاريخى خصومت دستگاه مسيحيت با اسلام / گفت‏وگو با استاد هادى خسروشاهى؛ شماره 11.

سير تاريخى نفوذ اسلام در امريكا / نشست علمى با حضور استاد حاج داوود هارون (از امريكا)؛ شماره 12.

تاريخ در قرآن / گفت‏وگو با استاد يعقوب جعفرى؛ شماره 7.

پيوند و تعامل علم رجال با تاريخ اسلام؛ گفت‏وگو با استاد سيدمحمدرضا حسينى جلالى؛ شماره 8.

20. كتاب‏شناسى و مولفان

هندوشاه و تجارب‏السلف / محمد دشتى؛ پيش‏شماره 1.

طبرى و كتاب طرق حديث غدير / محمدهادى يوسفى غروى؛ پيش‏شماره 1.

شناخت كتاب «تاريخ بلعمى» نگاشته: ابوعلى محمد بلعمى / حامد منتظرى‏مقدم؛ پيش‏شماره 1.

بررسى تطبيقى و مقايسه‏اى فتوح ابن‏اعثم با ترجمه فارسى آن / على غلامى‏دهقى؛ پيش‏شماره 1.

نقد و ارزيابى كتاب «مطالب‏السؤل» / حسين عبدالمحمدى؛ پيش‏شماره 2.

كتاب‏شناسى الفخرى (1 و 2) / محمد دشتى؛ پيش‏شماره 2 و 3.

مغازى موسى بن عقبه «140 ق» (1 و 2) / حسين مرادى‏نسب؛ پيش‏شماره 2 و 3.

تأملى در آثار و انديشه‏هاى ابن خلدون / مهدى پيشوايى؛ پيش‏شماره 3.

نقد و ارزيابى كتاب الفصول المهمة فى معرفة الائمة عليهم‏السلام / حسين عبدالمحمدى؛ پيش‏شماره 3.

بررسى زندگانى و آثار احمد بن واضح يعقوبى / حامد منتظرى مقدم؛ پيش‏شماره 4.

شناخت شخصيت و آثار تقى‏الدين مقريزى / على غلامى‏دهقى؛ پيش‏شماره 4.

معرفى و نقد سفرنامه ابن فضلان / محمدرضا بارانى؛ شماره 1.

آثار تاريخى محدثان قم / محمدرضا جبارى؛ شماره 2.

گزارش بلعمى از تاريخ صدر اسلام / محمد حاجى‏تقى؛ شماره 4.

موضوعات تاريخى در آثار شيخ مفيد / قاسم خانجانى؛ شماره 8.

نگاهى به كتاب‏هاى دلايل در سيره نبوى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله / قاسم خانجانى؛ شماره 11.

معرفى و بررسى تحليلى سه اثر كهن تاريخى شيعه / على كربلايى‏پازوكى؛ شماره 13.

بازخوانى زندگى علمى و آثار حسن بن حسين بيهقى / حسن حسين‏زاده شانه‏چى؛ شماره 14.

بررسى شخصيت و آثار ابن قتيبه و ابوحنيفه دينورى (1 و 2) / محمدقاسم احمدى؛ شماره 14 و 15.

21. نقد كتاب

نقد و بررسى كتاب «تاريخ صدر اسلام» / سيدرضا ميرمعينى؛ پيش‏شماره 2.

نقد يك كتاب و پاسخ نقد / على حسن‏بيگى / محمدرضا هدايت‏پناه؛ شماره 3.

نقد كتاب سازمان وكالت و پاسخ نقد / سيدحسن فاطمى / محمدرضا جبارى؛ شماره 12.

نقدى بر يك كتاب / حسن يوسفيان؛ شماره 16.

22. قيام‏ها

قيام‏هاى ايرانيان در عصر اول عباسى / نعمت‏اللّه‏ صفرى فروشانى؛ پيش شماره 2.

قيام صاحب‏الزنج، قيام بردگان يا شورش سياه‏پوستى / مازيار كريمى‏حاجى‏خادمى؛ شماره 6.

23. تاريخ تشريع اسلامى

تاريخچه حجاب در اسلام / اسداللّه‏ جمشيدى؛ شماره 7.

تاريخ وجوب نمازهاى يوميه در اسلام / غلامعلى عزيزى‏كيا؛ شماره 7.

24. قبايل

تاريخ قبيله ثقيف (1 و 2) / على حسن‏بيگى؛ شماره 3 و 4.

25. جامعه‏شناسى

يعقوبى و نظريه هم‏شكلى مردم با حاكمان (1 و 2) / حامد منتظرى‏مقدم؛ شماره 1 و 2.

ج) فهرست موفان

آريان، حميد، لشكركشى ابرهه به مكه به روايت تاريخ و قرآن، شماره 7.

آزادى، فيروز، آتش‏سوزى كتابخانه اسكندريه، شماره 8.

اللّه‏اكبرى، محمد، روابط علويان و عباسيان (از سال 11 تا 201 هجرى)، پيش‏شماره 1.

احمدى، محمدقاسم، بررسى تطبيقى شخصيت و آثار ابن قتيبه و ابوحنيفه دينورى (1 و 2)، شماره 14 و 15.

احمدى‏خواه، على، حقوق حيوان‏ها در سيره و سخن پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مقايسه آن با حقوق بشر در غرب، شماره 11.

اسماعيلى، مهران / شاكر مصطفى، تاريخ‏نگارى از عهد جاهلى تا دوره اسلامى، پيش‏شماره 4.

امام، سيدجلال، تاريخ اجتماعى شيعيان ايران در نيمه نخست قرن نهم هجرى، شماره 16.

، تاريخ اجتماعى شيعيان ايران وعراق؛ شماره 13.

بارانى، محمدرضا، معرفى و نقد سفرنامه ابن فضلان، شماره 1.

، نقد و بررسى گرايش ايلخانان به اسلام و تشيع، پيش‏شماره 1.

برهمند، غلام‏رضا، / فتح‏اللّه‏ مجتباى، مانى و شاپور تجربه‏اى تاريخى از پلوراليزم التقاطى، شماره 8.

پيشوايى، مهدى، تأملى در آثار و انديشه‏هاى ابن خلدون، پيش‏شماره 3.

، پيروزى نظريه حاكميت قريش، شماره 3.

، نقد ديدگاه تاريخى يك شرق‏شناس، شماره 6.

، خاتم سليمان نبى عليه‏السلام (افسانه يا واقعيت)، شماره 7.

، نقد تاريخى ديدگاه گلدزيهر درباره آگاهى پيامبر از جاودانگى و جهان‏شمولى اسلام، شماره 11.

ثواقب، جهان‏بخش، غدير خم و سقيفه بنى‏ساعده، شماره 5.

جبارى، محمدرضا، نمايندگان ائمه عليهم‏السلام در ايران (از عصر امام صادق عليه‏السلام تا پايان غيبت صغرى)، پيش‏شماره 1.

جبارى، محمدرضا، آثار تاريخى محدثان قم؛ شماره 2.

، عبادت‏هاى جاهلى از منظر قرآن كريم، شماره 7.

، عرفان و عبادت در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، شماره 11.

، نقد كتاب سازمان وكالت و پاسخ نقد، شماره 12.

، اصول تغذيه در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، شماره 13.

جعفرى، يعقوب، (نشست علمى)، تاريخ در قرآن، شماره 7.

، (نشست علمى)، ذوالقرنين در قرآن‏كريم و عهد عتيق، شماره 9.

، اسرائيليات در كتاب‏هاى تفسيرى و تاريخى، شماره 14.

جمشيدى، اسداللّه‏، تاريخچه حجاب در اسلام، شماره 7.

جوادى، سيدمهدى، گاه‏شمارى دوازده‏حيوانى و كاربرد آن در آثار تاريخى، شماره 6.

، اوضاع فرهنگى آذربايجان، ارّان و ارمينيه در قرون نخستين اسلامى، شماره 3.

، نقش سياسى اجتماعى بيگ، ترخان و تگين در تاريخ اسلام، شماره 9.

حاج‏تقى، محمد، گزارش بلعمى از تاريخ صدر اسلام، شماره 4.

حاجيان‏پور، حميد، اوضاع سياسى ايران در دوره شاه طهماسب صفوى، شماره 16.

، سفرنامه‏ها و ادبيات سفرنامه‏اى اروپاييان عصر صفوى، شماره 15.

حسين‏پور، سيدعلى، تاريخ اجتماعى شيعيان ايران در نيمه نخست قرن نهم هجرى، شماره 16.

حسين‏خانى، هادى، ريشه‏هاى چالش و درگيرى ميان صفويان و عثمانيان، پيش‏شماره 4.

حسين‏زاده شانه‏چى، حسن، تدوين تاريخ اسلام نزد مسلمانان، شماره 5.

، نقد تاريخى در آثار تاريخ‏نگاران مسلمان، شماره 8.

، بازخوانى زندگى علمى و آثار حسن بن حسين بيهقى، شماره 14.

حسينيان‏مقدم، حسين، نقش نوبختيان در پيشبرد افكار شيعه، شماره 5.

، بررسى تاريخى تفسيرى حادثه افك، شماره 7.

حسينى جلالى، سيدمحمدرضا، پيوند و تعامل علم رجال با تاريخ اسلام (نشست علمى)، شماره 8.

حسينى فاطمى، سيدعلى، نقد و بررسى ديدگاه‏هاى موجود درباره افشاى راز پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آيات ابتدايى سوره تحريم، شماره 11.

، هاروت و ماروت از واقعيت تا افسانه، شماره 12.

، حسينى‏فاطمى، سيدعلى؛ جغرافياى تاريخى داستان حضرت لوط7، شماره 13.

حيدرى‏آقايى، محمود، تاريخ قبيله ثقيف (1 و 2)، شماره 3 و 4.

، محمود، مسلمانان صدر اسلام و انديشه‏هاى اسرائيلى، شماره 3.

خانجانى، قاسم، موضوعات تاريخى در آثار شيخ مفيد، شماره 8.

، نگاهى به كتاب‏هاى دلايل در سيره نبوى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، شماره 11.

خسروشاهى، سيدهادى، سابقه و ريشه تاريخى خصومت دستگاه مسيحيت با اسلام (نشست علمى)، شماره 11.

داداش‏نژاد، منصور، پيوند تفسير و تاريخ، شماره 7.

دشتى، محمد، ذوالقرنين در قرآن‏كريم و عهد عتيق، (نشست علمى)، شماره 9.

، تاريخ تشيع در نيشابور (1، 2 و 3)؛ شماره 4، 5 و 6.

، كتاب‏شناسى الفخرى (1 و 2)، پيش‏شماره 2 و 3.

، نقش شخصيت‏ها در تاريخ، شماره 10.

، هندوشاه و تجارب‏السلف، پيش‏شماره 1.

دلبرى، شهربانو، آتشكده‏هاى روشن، يادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل كتاب، شماره 10.

، مرورى بر وضعيت مسيحيان ايران از قرن اول تا چهارم هجرى، شماره 5.

رباط‏جزى، مجيد، تاريخ اجتماعى شيعيان ايران و عراق در نيمه نخست قرن هشتم هجرى، شماره 14.

رجبى، محمود، قانون‏مندى جامعه و تاريخ، شماره 2.

رحمتى، محمدحسين، تمركززدايى در ايران عصر صفويه، شماره 8.

رزاقى‏موسوى، سيدقاسم، بازخوانى ديدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، شماره 11.

رستمى، عادل، سيادت و تشيع صفويان در دوره پيش از سلطنت، شماره 14.

، مناسبات تشيع و تصوف در آناتولى، شماره 12.

رمضان‏نرگسى، رضا، عزادارى در عصر قاجار، شماره 9.

، عوامل وفاق اجتماعى ايرانيان در تاريخ معاصر، شماره 13.

رنجبر، محسن، مواضع امام على عليه‏السلام در برابر فتوحات خلفا، پيش‏شماره 2.

، فلسفه قيام عاشورا، پيش‏شماره 3.

، بررسى ماجراى وليعهدى يزيد، شماره 1.

، معرفى و بررسى «مقتل‏الحسين عليه‏السلام»، شماره 4.

، پژوهشى در اربعين حسينى عليه‏السلام، شماره 5.

، عاشورا در آينه آمار و ارقام، شماره 10.

، پژوهشى درباره طفل شيرخوار امام حسين عليه‏السلام، شماره 12.

، سيرى در مقتل‏نويسى و تاريخ‏نگارى عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1)، شماره 14، 15 و 16.

رنجبر، مقصود، سياست‏نامه‏نويسى در ايران، شماره 9.

زمانى، على، پژوهشى درباره تاريخ شمسى عاشورا، شماره 2.

زنديه، حسن / رودى، متى؛ ديپلماسى ايران در قبال عثمانى طى دوره سلطنت شاه سليمان اول، شماره 1.

سامانى، سيدمحمود، دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمرو شرقى خلافت، شماره 6.

سبحانى‏نيا، محمدتقى، تحقيقى درباره اربعين حسينى عليه‏السلام، شماره 6.

سليمانى، جواد، پژوهشى پيرامون «باب‏هاى اهل بيت عليهم‏السلام، پيش‏شماره 1.

، ضرورت بازنگرى در نقش جريان اعتزال در حكومت امير مؤنان عليه‏السلام، شماره 1.

، قانون‏مندى تاريخ از منظر عقل و دين (1 و 2)، شماره 15 و 16.

شاملى، عباسعلى، ريشه‏هاى چالش و درگيرى ميان صفويان و عثمانيان، پيش‏شماره 4.

شاهى، داوود، فوكو و مسئله تاريخ، شماره 10.

صادقى علوى، محمود، كشمكش‏هاى سياسى ـ نظامى قطب‏شاهيان با حكومت‏هاى هند و مسلمانان دكن (از تأسيس حكومت قطب‏شاهيان تا سال 1000 ق)، شماره 13.

صفرى فروشانى، نعمت‏اللّه‏، قيام‏هاى ايرانيان در عصر اول عباسى، پيش‏شماره 2.

طبسى، محمدمحسن، مواضع سعد بن ابى‏وقاص در برابر امير مؤنان عليه‏السلام (1 و 2)، شماره 4 و 5.

طهماسبى، ساسان، روابط بنى‏مزيد حلّه با سلجوقيان و خلافت عباسى، پيش‏شماره 4.

عبدالمحمدى، حسين، نقد و ارزيابى كتاب «مطالب‏السؤل»، پيش‏شماره 2.

، نقد و ارزيابى كتاب الفصول المهمه فى معرفة الائمه، پيش‏شماره 3.

عرب ابوزيدآبادى، عبدالرضا؛ بردگان از جاهليت تا اسلام (1 و 2)، شماره 12 و 13.

عزيزى‏كيا، غلامعلى، تاريخ وجوب نمازهاى يوميه در اسلام، شماره 7.

علوى، صادقى، روابط سياسى قطب‏شاهيان و صفويان، شماره 12.

غلامى‏دهقى، على، بررسى تطبيقى و مقايسه‏اى فتوح ابن اعثم با ترجمه فارسى آن، پيش‏شماره 1.

، گونه‏شناسى پرستش در حجاز عصر جاهلى، پيش‏شماره 3.

، شناخت شخصيت و آثار تقى‏الدين مقريزى، پيش‏شماره 4.

، مرجئه و بنى‏اميه؛ همسازى يا ناهمسازى (1 و 2)، شماره 1 و 2.

، شيوه تاريخ‏نگارى بيهقى، شماره 3.

، دولت عثمانى و امتيازدهى به اروپايى‏ها، شماره 4.

فاطمى، سيدحسن؛ نقد كتاب سازمان وكالت و پاسخ نقد؛ شماره 12.

فروغى‏ابرى، على‏اصغر؛ مسئله آب در كربلا، پيش‏شماره 4.

، مشكلات تاريخ‏نگارى با تكيه بر تاريخ بيهقى، شماره 1.

، تعامل طبقات اجتماعى ايران عهد ساسانى با اعراب مسلمان در فتح ايران، شماره 2.

فياضى، محمدانور، امام على عليه‏السلام و احتجاج به حديث غدير، شماره 15.

كربلايى‏پازوكى، على، معرفى و بررسى تحليلى سه اثر كهن تاريخى شيعه، شماره 13.

كريمى‏حاجى‏خادمى، مازيار، قيام صاحب‏الزنج، قيام بردگان يا شورش سياه‏پوستى، شماره 6.

گلستانى، صادق، بررسى جايگاه عدالت اجتماعى در سيره پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، شماره 11.

، سنت‏هاى تاريخى قرآن درباره مؤنان، شماره 9.

محرمى، غلام‏حسن، امير مؤمنان و انتقال مركز خلافت به كوفه، پيش‏شماره 1.

، تاريخ عزادارى براى امام حسين عليه‏السلام، پيش‏شماره 3.

، فاروق عمر، فرهنگ مهدويت در لقب‏هاى خلفاى عباسى، شماره 1.

، انصار و گرايش آنان به تشيع، شماره 12.

محمودآبادى، سيداصغر، نقد و بررسى سقوط ساسانيان، شماره 2.

مرادى‏نسب، حسين، دولت سربداران، پيش‏شماره 4.

، مغازى موسى بن عقبه «140 ق» (1 و 2)، پيش‏شماره 2 و 3.

منتظرى‏مقدم، حامد، شناخت كتاب «تاريخ بلعمى» نگاشته: ابوعلى محمد بلعمى،پيش شماره 1.

، بررسى پيمان‏هاى عصر جاهلى، پيش‏شماره 3.

، بررسى پيمان‏هاى عصر جاهلى، پيش‏شماره 4.

، بررسى زندگانى و آثار احمد بن واضح يعقوبى، پيش‏شماره 4.

، يعقوبى و نظريه هم‏شكلى مردم با حاكمان (1 و 2)، شماره 1 و 2.

، رشك بر امير مؤنان على عليه‏السلام، شماره 3.

، قيموميت غربى‏ها بر اقليت‏هاى دينى عاملى در فروپاشى دولت عثمانى، شماره 6.

، گونه‏هاى ازدواج در عصر جاهلى، شماره 8.

ميرخضرى، سيدعباس، نقد و بررسى كتاب خاطرات سياسى سرآرتور هاردينگ، شماره 10.

ميرمعينى، سيدرضا، نقد و بررسى كتاب «تاريخ صدر اسلام»، پيش‏شماره 2.

ناصرى، عبدالمجيد، مشروعيت خلافت يزيد از ديدگاه اهل سنت، پيش‏شماره 2.

نعيميان، ذبيح‏اللّه‏، عدالتخانه؛ از نهضت دينى به سوى نظام سياسى، شماره 15.

نوروزى، فرشيد / شعله كوئين، ميراث تاريخ‏نگارى عصر صفوى، شماره 10.

نوعى، غلام‏حسين / مارنى هيوز وارينگ تون؛ تاريخ‏نگارى از ديدگاه رابين جورج كالينگوود، شماره 14.

هارون، حاج داوود، سير تاريخى نفوذ اسلام در امريكا (نشست علمى)، شماره 12.

هدايت‏پناه، محمدرضا، نقد يك كتاب و پاسخ نقد، شماره 3.

، درآمدى بر شناخت شكل‏گيرى و تطور صحابه‏نگارى (1 و 2)، شماره 4 و 5.

، فتوحات خلفا از منظر فقهاى شيعه، شماره 9.

ياورى، محمدجواد، بازخوانى زمان و علت بيعت امام على عليه‏السلام با ابوبكر، شماره 15.

يعقوبى، محمدطاهر، تشيع خليفه الناصر لدين‏اللّه‏، شماره 9.

يوسفيان، حسن، نقدى بر يك كتاب، شماره 16.

يوسفى‏غروى، محمدهادى، طبرى و كتاب طرق حديث غدير، پيش‏شماره 1.

، مصاحبه (درباره دو كتاب موسوعه‏التاريخ الاسلامى و وقعة الطف)؛ پيش‏شماره 2.

، مصاحبه (ارزيابى گزاره‏هاى تاريخى در تعامل با فقه و كلام)، شماره 6.